top of page

Despre proiect

​Proiectul urmărește câteva obiective strategice: conservarea patrimoniului natural, consolidarea comunităților locale în rolul lor de protectori ai Deltei și dezvoltarea unei economii locale durabile și incluzive. 

 

În plus, vizează și schimbarea paradigmei turismului de la turism rapid și supraturism la turism lent/durabil. Călătoria în tihnă este o mentalitate. Călătoria lentă nu este benefică doar pentru turist, ci și pentru destinație, protejând comunitățile locale și mediul înconjurător, susținând afacerile locale.

Aceste obiective vor fi atinse prin crearea a 8 rute de turism lent și comunicare susținută cu privire la cele 8 zone ale Deltei Dunării cu tot ceea ce au de oferit turiștilor.

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la avantajele turismului lent – ​​care înseamnă nu doar o înțelegere mai profundă a împrejurimilor, comunităților și culturii locale, ci permite vizitatorilor să formeze o conexiune mai puternică cu locurile vizitate și cu localnicii (prin întâlniri, discuții, ascultând poveștile oamenilor, participând în diverse activități cum ar fi corul, pescuitul etc, deprinzând noi abilități (cum să gătești peștele, de ex.).

 

Calendar:

- primăvara 2021: planificare

- vara - toamna 2021: pregătirea traseelor pe apă și pe uscat, interviuri, colectarea de noi informații

- iarna 2021: profilarea partenerilor locali; pregătirea produselor intermediare (hărți și manual al patrimoniului cultural etc)

- primavara - vara 2022: pilotarea traseelor; prezentarea rutelor către comunitățile locale și autoritățile locale, ARBDD; instalarea panourilor publicitare;

- toamna 2022: promovarea traseelor

- iarna 2022: extinderea produselor prin dezvoltarea unei aplicații web

 

Despre Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23

Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23 a fost înfiinţată în anul 2010 de Ivan Patzaichin, multiplu campion olimpic la 5 ediţii ale Jocurilor Olimpice, cu scopul de a promova proiecte de dezvoltare locală, turismul ecologic în Deltă, de a încuraja mișcarea în aer liber pentru sănătate, precum și a sprijini proiecte de dezvoltare durabilă, de protejare a naturii și conștientizării importanţei patrimoniului hidrografic românesc și a valorificării peisajului urban/natural. Asociaţia preia numele satului natal al lui Ivan Patzaichin, asumând misiunea de a întoarce Deltei și oamenilor de acolo atenţia de care au nevoie pentru a-și păstra tradiţiile și a menţine naturaleţea locului.

Punând accentul pe prezervarea biodiversităţii zonelor cu ape din România și pe valorizarea multiculturalităţii și a tradiţiilor, Asociaţia iniţiază programe de antreprenoriat social concepute să susţină cu know how și investiţii Delta Dunării, parcurile naturale din ţară și comunităţile construite în jurul unei ape. În plus, proiectele dezvoltate de Asociaţia “Ivan Patzaichin - Mila 23” au o puternică componentă educativă și de comunicare publică, promovând și explicând concepte moderne (ecoturism, turism cultural, turism responsabil) care pot activa avantajele competitive ale României: capitalul natural, autenticitatea, diversitatea peisajelor și biodiversitatea, varietatea formelor de relief, elemente specifice de cultură (tradiţii, gastronomie etc.)

De asemenea, proiectele Asociaţiei au o importantă coordonată creativă, utilizând soluţii care duc la memorabilitatea mesajului transmis, și sunt realizate în parteneriat cu alte entităţi cu solide preocupări în domeniu, obţinând astfel maximizarea efectelor.

Mai multe informații despre proiectele AIP pot fi găsite pe website: www.rowmania.ro.

 

Alte proiecte finanțate de Romanian American Foundation 

Centrul de Ecoturism Rowmania Crișan (CER) - un proiect pilot de antreprenoriat social al Asociației de Ecoturism Romania (AER) și al Asociației Ivan Patzaichin-Mila 23, finanțat de Romanian American Foundation (RAF), Fundația pentru Parteneriat (prin Programul de Granturi Mici-Fondul Global de Mediu (SGP-GEF)), Aqua Carpatica şi MOL România.

​Centrul de Ecoturism Rowmania Crișan devenea principalul hub de ecoturism al Deltei, aducând în atenția publicului conceptul de turism lent, responsabil și ecologic și promovând destinațiile de ecoturism din Delta Dunării.

Cu aceeași ocazie a fost lansat și primul traseu tematic însoțit de audioghid din Romania, dezvoltat pentru a diversifica oferta de activități din zona Crişan. Traseul era realizat pe apă (Centrul Rowmania / Canalul Crișan - lacul Capcicova, lacul Zapadna, lacul Iacob - canalul Crișan) şi se putea parcurge prin închirierea de canotci de la Centrul de Ecoturism Rowmania Crişan. Vizitatorilor li se punea la dispoziție un audioghid cu sunetele celor mai întâlnite păsări din zonă şi o broșura cu informații suplimentare despre comunitatea locală şi păsările deltei.

 

Durata: 01 aprilie 2012 – 31 decembrie 2013.

bottom of page